Home / Opzeggen

Opzegregeling FC Oudewater

Deze regeling geldt voor leden die hun lidmaatschap van FC Oudewater willen opzeggen:

 1. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De opzegtermijn is één maand, dus de uiterste opzegdatum is jaarlijks op 31 mei.
 2. Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele contributie verschuldigd.
 3. Zolang er contributie verschuldigd is bij FC Oudewater, kunt u geen overschrijving verkrijgen naar een andere club. Ook niet als oud-lid.
 4. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk of per email  worden gedaan. Een opzegging wordt altijd schriftelijk of per mail bevestigd door de ledenadministratie. Heeft u geen bevestiging ontvangen, neemt u dan tijdig contact op met de ledenadministratie.
  Adres:  Jhr. A. van Swietenstraat 41, 3421 HS OUDEWATER.
  Email: ledenadmin@fcoudewater.nl
 5. Voor jeugdleden geldt dat de geleende voetbalkleding (shirt, broek, kousen en eventuele teamkleding) direct na de laatste wedstrijd gewassen dient te worden ingeleverd. Mocht u hierbij in gebreke blijven, dan wordt de aanschafprijs van de kleding in rekening gebracht.
 6. In voorkomende gevallen mag het bestuur afwijken van deze regeling.
 7. Indien de vorderingen die FC Oudewater op u heeft oninbaar blijken, zullen wij een incassobureau inschakelen, waarbij de kosten hiervan voor uw rekening zijn.

Het bestuur, 1 juli 2019