Home / Normen & Waarden / Communicatie over beleid

Wij zullen in het seizoen 2017-2018 uitgebreid informatie verstrekken over het beleid omtrent Seksuele Intimidatie en de preventie. Buiten de leden zullen ook de ouders op de hoogte worden gesteld.

Bij de voorbereiding van dit beleid zijn een aantal leden en ouders betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit beleid, door het uitvoeren van een risico inventarisatie. Deze risico-inventarisatie is op afspraak in te zien bij de secretaris van FC Oudewater.

Op de volgende wijze zullen we gedurende elk seizoen aandacht besteden aan het beleid rondom Seksuele Intimidatie en Grensoverschrijdend Gedrag. Dit onderwerp behoort tot de portefeuille van de voorzitter(s) van FC Oudewater.

Communicatiekanalen:

  1. In de FCO-nieuwsbrief is regelmatig aandacht voor sociale veiligheid, gedragsregels en de vertrouwenscontactpersoon;
  2. Het beleid en de vertrouwenscontactpersoon is zichtbaar op de website. De website maakt duidelijk dat wij actief beleid voeren tegen seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag;
  3. In de ALV zal jaarlijks aandacht worden besteed aan sociale veiligheid, preventie van Seksuele Intimidatie en de vertrouwenscontactpersoon.
  4. Er zullen op bepaalde “ strategische” plekken in het clubgebouw posters over het onderwerp worden opgehangen.