Home / Lid worden

Lid worden…

Download het Aanmeldingsformulier lidmaatschap Jeugd, of het Aanmeldingsformulier lidmaatschap Senioren

Het aanmeldingsformulier kan ook worden gevraagd bij de ledenadministratie. Het adres staat hieronder. Het formulier wordt dan toegestuurd. Vul het in, onderteken het en lever het in bij de ledenadministratie. Het aanmeldingsformulier is tevens het machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie.

Bij dit formulier is ook een vragenlijst toegevoegd. Ook deze graag invullen en inleveren bij de ledenadministratie.

Jolanda Verweij
Jhr. A. van Swietenstraat 41
3421 HS Oudewater

Scannen en daarna e-mailen mag ook: ledenadmin@fcoudewater.nl

Lid blijven…

Hopelijk betekent de aanmelding een fijne periode bij FC Oudewater. Mocht er aan de persoonlijke gegevens iets veranderen (verhuizing, nieuw emailadres of banknummer, etc.), geef dit dan snel door aan de ledenadministratie. Het ledenbestand blijft dan up-to-date. Sinds seizoen 2017-2018 is het mogelijk om de adres- en telefoongegevens zelf te veranderen via de wedstrijdzaken app van de KNVB.

Contributie

Het lidmaatschap duurt minimaal 1 jaar en tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie is verschuldigd tot het einde van een seizoen (30 juni). Bij tussentijdse aanmelding wordt een evenredig deel in rekening gebracht. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e-mail vóór 1 juni te geschieden bij de ledenadministratie.

De peildatum voor de leeftijdscategorie is 31 december van het betreffende seizoen.

Contributies seizoen 2019-2020
InieMinies (4 en 5 jarigen) € 0,00
BHC (6 jarigen) € 82,00
O8 – O13  (7 t/m 12 jaar) € 132,00
O14 – O19 (13-18 jaar) € 172,50
Senior spelend lid € 238,00
Senior kort spelend lid € 86,00
Senior niet-Spelend Lid € 50,00
Donateur € 50,00

Degenen die op de peildatum 65 jaar of ouder zijn, krijgen € 25,- korting.

Kort spelende leden spelen maximaal  5 wedstrijden per seizoen.

Kinderen die bij de InieMinies (4- en 5-jarigen) trainen zijn gratis lid van FC Oudewater. Vanaf het seizoen dat zij BHC-gerechtigd zijn (Boterham Competitie), is de bijbehorende contributie verschuldigd.

Voetbaltenues

De voetbaltenues worden door FC Oudewater in bruikleen verstrekt, hieraan zijn geen extra kosten verbonden.