Home / Lid worden

Lid worden…

Download het aanmeldingsformulier lidmaatschap jeugd of het aanmeldingsformulier lidmaatschap senior. Het aanmeldingsformulier kan ook worden gevraagd bij de ledenadministratie. Het adres staat hieronder. Het formulier wordt dan toegestuurd. Vul het in, onderteken het en lever het in bij de ledenadministratie. Het aanmeldingsformulier is tevens het machtigingsformulier voor automatische incasso van de contributie.

Bij dit formulier is ook een vragenlijst toegevoegd. Ook deze graag invullen en inleveren bij de ledenadministratie.

Jolanda Verweij
Jhr. A. van Swietenstraat 41
3421 HS Oudewater

Scannen en daarna e-mailen mag ook: ledenadmin@fcoudewater.nl

Lid blijven…

Hopelijk betekent de aanmelding een fijne periode bij FC Oudewater. Mocht er aan de persoonlijke gegevens iets veranderen (verhuizing, nieuw emailadres of banknummer, etc.), geef dit dan snel door aan de ledenadministratie. Het ledenbestand blijft dan up-to-date. Sinds seizoen 2017-2018 is het mogelijk om de adres- en telefoongegevens zelf te veranderen via de wedstrijdzaken app van de KNVB.

Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het hele seizoen (1 juli tot en met 30 juni). Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Tussentijds wijzigen kan alleen als er wordt opgewaardeerd. Bijvoorbeeld van Niet-Spelend naar Spelend lid. Bij afwaarderen van het lidmaatschap gelden dezelfde regels als bij beëindiging van het lidmaatschap, namelijk vóór 1 juni van het lopend seizoen en door middel van een brief of email aan de ledenadministratie.

De peildatum voor de leeftijdscategorie is 31 december van het betreffende seizoen.

Contributies seizoen 2020-2021

Contributies seizoen 2019-2020
InieMinies (4 en 5 jarigen) € 0,00
BHC (6 jarigen) € 84,00
O8 – O13  (7 t/m 12 jaar) € 135,00
O14 – O19 (13-18 jaar) € 177,00
Senior spelend lid € 244,00
Senior kort spelend lid € 88,00
Senior niet-Spelend Lid € 50,00
Donateur € 50,00

Degenen die op de peildatum 65 jaar of ouder zijn, krijgen € 25,- korting.

Kort spelende leden spelen maximaal  5 wedstrijden per seizoen.

Kinderen die bij de InieMinies (4- en 5-jarigen) trainen zijn gratis lid van FC Oudewater. Vanaf het seizoen dat zij BHC-gerechtigd zijn (Boterham Competitie) moet de bijbehorende contributie worden betaald.

Voetbaltenues

De voetbaltenues worden door FC Oudewater in bruikleen verstrekt, hieraan zijn geen extra kosten verbonden.